Описание

  • модел: ITCD
  • серия: Pep
  • клас: 20
  • размер на батерия: 312
  • приблизителен живот на батерията (часове): 129
  • програмен бутон: опция
  • потенциометър: опция
  • насоченост: стандарт
  • телекойл: опция