Изцелението е въпрос на време и възможности.

Нашите нови предложения

Нашите продукти

дават право на избор и контрол върху собствения живот на хората на всяка възраст с временни или постоянни увреждания и заболявания

Говорни апарати

Labex Harmony. Amplicord D1. Леки, удобни електроларинкси, с ергономичен дизайн и високо качество

Инвалидни колички и столове

Kaiyang. Решения и грижи за адаптация и безопасност на възрастни хора и хора с увреждания

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки

Kaiyang. Технически средства с различна конструкция за рехабилитация и придвижване без чужда помощ

Специализирани помощни средства и принадлежности

Полезни приспособления, устройства и изделия за облекчено извършване на всекидневни дейности

Ортези

Ортези DJO. Издръжлива материя с уникална конфигурация. Идеални за възстановявяне, подкрепа и лечение

плазмафереза

Апарат "Промофер"

свържете се с нас

Нашата мисия

  • За един по-добър живот със смирение, почтеност и любов.

Нашите ценности

  • Всеки има вероятност да изпита директно увреждане или да има член на семейството си със затруднения във функционирането в даден момент от живота си. Ние предлагаме различни помощни средства и медицински пособия, за да се улесни животът на тези хора, да останат те в своя дом и общност, да живеят независимо и да участват в образованието, пазара на труда и гражданския живот.
свържете се с нас
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Свържете се с нас

Офис и склад: София, ул. "Овче поле" № 122

   +359 2 803 30 33 
 +359 2 803 30 24

Партньори

"Ортомедикс" ЕООД.  Най-големия търговец на дребно за помощни средства и медицински изделия
"Ортомедикс" ЕООД.  Изработка на ортопедични обувки
СМТЛ "Ортомедикс"
СМДЛ "Перфект Лаб"

preloader