Описание

Показания: Предотвратяване и лечение на нараняване на глезена. Компресия при остра травма и за овладяване на възпалението.

Характеристики

  • Нисък профил, лек
  • Предпазва от необичайно движение на глезена
  • Позволява естествено движение на стъпалото
  • R3 технология за периферна компресия на пищяла/фибулата
  • Твърди стойки предпазват от удар
  • Предлагат се 3 разновидности: ES (допълнителна опора), MS (средна опора),  LS (лека опора)

Информация за поръчка

номер на частта описание размер  

размер

лява дясна EU US

мъжки

US

женски

11-1497-x-06000 11-1498-x-06000 ES <42 6-8 8-9½ S
11-1493-x-06000 11-1494-x-06000 MS 42-46 8-12 9½ -13½ M
11-1489-x-06000 11-1490-x-06000 LS >46 >12 >13½ L

Продажба на дребно –  номер на частта (81-1497x / 81-1498x / 81-1499x / 81-1500x.