Описание

Батерии за слухови апарати SONIC

 • Опаковка: 6 броя в кутия
 • Размер: 13
 • Напрежение: 1,45 В
 • Капацитет: 310 мАч
 • Търговска марка: SONIC
Батерии за слухови апарати. Какво трябва да знаем

Какво трябва да знаете за размерите, издръжливостта, съхранението и търговските марки при избора на батерии за слухови апарати

От всички видове, предлагани на пазара днес, най-често срещаните са цинково-въздушните батерии. Традиционно батериите за слухови апарати са се произвеждали с живак за повишаване на електрическата проводимост и стабилизиране на вътрешните компоненти. С течение на времето живакът се изоставя и в съвременното производство днес се използват по-екологични материали като цинк.

Днес се употребяват предимно цинково-въздушните батерии. Те се активират чрез взаимодействие с въздуха, а фабричният стикер им позволява да останат неактивни през целия срок на годност. За да активирате батерията, е необходимо да премахнете стикера от задната страна на батерията, в този момент кислородът ще реагира с цинка и енергията ще бъде освободена. За да постигнете най-доброто представяне на цинковата въздушна батерия, изчакайте една минута след отстраняване на стикера и след това го поставете в слуховия апарат. Повторното залепване на стикера вече няма да повлияе на вътрешните реакции и батерията ще бъде в активно състояние, докато изтощи енергията. Цинковите въздушни батерии запазват мощността си до 3 години, когато се съхраняват при стайна температура и на сухо място. Съхраняването на батериите в хладилника може да доведе до образуване на конденз под стикера, което да повлияе неблагоприятно на живота на батерията.

Трябва да знаете още, че различните видове слухови апарати използват различни размери батерии, маркирани с различни цветове. Ето по-актуалните днес:

No 675 – син, размери – 11,6 х 5,4 мм, има най -дълъг експлоатационен живот, от 7 до 30 дни. Капацитет 610 mAh.

No 10 – жълто, размери 5,8 х 3,6 мм. Енергиен обем до 100 mAh. Тези батерии функционират перфектно в слуховите апарати. Те са с високо качество и малки размери.

No 13 – оранжев цвят, размери 7,9 х 5,4 мм, имат живот от 6 до 12 дни, капацитет 310 mAh.

№ 312 – кафяв, размери 7.9 x 3.6 мм, използват се за слухови апарати, индикатор за капацитет 180 mAh.

Ако действителният живот на батерията е значително по-малък от този, посочен в инструкциите на производителя, тогава трябва да се свържете със специалиста по слухови апарати и да проверите работата на слуховия апарат.

Живот на батерията

Тези фактори определят живота на батерията:

 1. Загуба на слуха на потребителя – тежките форми на загуба на слуха ще изискват повече усилване на звука. Работата на максимум значително ще съкрати живота на батерията.
 2. Продължителност на използване – колкото повече слуховият апарат се използва през деня, толкова по-бързи са разходът и животът на батерията.
 3. Нивото на технологиите, използвани в слуховия апарат – наличието и активното използване на съвременни функции, допринася за увеличаване на консумацията на енергия.
 4. Околна среда – високата влажност може да провокира химическо реагиране на елементите, съставящи батерията, което означава, че тя бързо ще се разреди. Липсата на влага води до изсушаване на батериите и прекратяване на работата им. Срокът на експлоатация може да бъде повлиян от липсата на кислород във въздуха, от чести полети с въздушен транспорт или живеене във високопланински райони. Студът също съкращава живота на батерията, а изтощаването на батерията е по-бързо при излагане на ниски температури.

Съвет: Препоръчително е да закупите батерии от същия слухов център, където сте закупили слуховия си апарат.

Безопасно използване на цинково-въздушни батерии за слухови апарати

 1. Не хвърляйте батериите в огън. Те могат да експлодират, изхвърляйки вътрешни компоненти.
 2. Ако се погълне или попадне в труднодостъпна зона от тялото ви, незабавно потърсете лекарска помощ.
 3. Не съхранявайте и не оставяйте батерии на места, достъпни за деца.
 4. Ако батериите са дефектни или текат, незабавно ги извадете от слуховия апарат.
 5. Никога не поставяйте стари и нови батерии в устройството едновременно – може да възникне изтичане. Сменете всички батерии в слуховия апарат едновременно.
 6. Не използвайте различни видове батерии едновременно – може да възникне изтичане.
 7. Поставете батериите внимателно, като спазвате правилната полярност (+ и -) съгласно инструкциите на производителя.
 8. Не оставяйте слуховия апарат с включени изтощени батерии – може да възникне изтичане.
 9. Извадете батериите от слуховия апарат, ако няма да го използвате дълго време.
 10. Не позволявайте батериите да влизат в контакт с метални предмети или други батерии – това може да доведе до изтичане или експлозия.
 11. Не се опитвайте да зареждате цинково-въздушни батерии – може да възникне изтичане или експлозия.
 12. Не се опитвайте да разглобявате батерии.
 13. Съхранявайте батериите на хладно и сухо място, като избягвате прекалено високи или ниски температури. Съхранявайте батериите в оригиналната им опаковка, докато не започнете да ги използвате.