Описание

Апаратът за плазмафереза „Промофер“ е българска разработка.  Това е автоматизиран апарат за събиране на плазма чрез центрофугиране с възможност за провеждане на донорска и терапевтична плазмафереза, който работи на принципа на систол/диастол. Собствено производство и  разпространение.