Описание

 Идеята за активно прочистване на човешкото тяло от намиращото се в него прекомерно количество токсични вещества чрез извънорганична обработка на кръвта не е нова. Тя съществува отдавна и редица чуждестранни апарати за плазмафереза на дело въплъщават нейните позитиви.

Апаратът за плазмафереза „Промофер“ е българска разработка.  Това е автоматизиран апарат за събиране на плазма  с възможност за провеждане на донорска и терапевтична плазмафереза, който работи на принципа на систол/диастол. Собствено производство и  разпространение.