Описание

Технически характеристики

 • размери на батерията: 312, 13 (само за ITE HS и FS)
 • насочени микрофони
 • магнитна индукция в близко поле (NFMI)
 • хидрофобно покритие, клас IP68

Функции за свързване

(при устройства с опционален 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy)

 • 2,4 GHz стерео стрийминг
 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android ™)
 • RC-A (дистанционно управление)
 • TV-A (ТВ адаптер)
 • FittingLINK 3.0 (безжичен интерфейс за програмиране)
 • SoundClip-A

Функции по избор

 • 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия*
 • бутон, звуков контрол, телекойл*
 • автотелефон (откриване)

Слухов апарат с размер на батерията 312 може да побере 2,4 GHz телекойл.

Качество на звука

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор
 • SmartCompress: 10 настройки
 • честотна лента: 10 kHz
 • фонемен фокус: стандарт
 • покриващ фокус: стандарт
 • разширен динамичен обхват: стандарт
 • нискочестотно усилване (изисква 2.4 GHz стрийминг): стандарт
 • честотен трансфер: стандарт
 • маскиране на тинитус (изисква бутон): стандарт

Управление на шум

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки
 • SPiN включване: 3 настройки
 • намаляване на шум от вятър: стандарт
 • намаляване на лек шум: стандарт
 • намаляване на импулсен шум:4 настройки
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт

Насоченост

 • SPiN насока: 2 висока/средна
 • истинска насока: стандарт
 • фиксирана насока: стандарт
 • всички насоки: стандарт

Двойно координиране

 • звук и програма промени: стандарт
 • управление шум двустранен: стандарт
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт

Опции за програмиране

 • универсална програма: стандарт
 • монтажни ленти: 16
 • звукови среди (варира, ако липсва телекойл):14
 • програми ръчно настройване:4
 • SmartMusic програма: стандарт
 • самолетна програма: стандарт
 • регистрация данни: стандарт
 • адаптация управление: стандарт