Описание

  • модел: ITEPDW
  • серия: Charm
  • клас: 60
  • размер на батерия: 13
  • приблизителен живот на батерията (часове): 274
  • програмен бутон: опция
  • насоченост: стандарт
  • телекойл: опция
  • автотелефон: опция
  • безжични аксесоари: опция