Описание

  • модел: ITED
  • серия: Charm
  • клас: 40
  • размер на батерия: 13
  • приблизителен живот на батерията (часове): 323
  • програмен бутон: опция
  • потенциометър: опция
  • насоченост: стандарт
  • телекойл: опция
  • автотелефон: опция