Описание

  • модел: CIC
  • серия: Pep
  • клас: 20, кат. № 1010015
  • размер на батерия: 10
  • приблизителен живот на батерията (часове): 111