Описание

В зависимост от монтираната слушалка джобният слухов апарат „Enjoy the sounds of your life“ бива с въздушен или костен път. Предназначен е за хора със средна до тежка загуба на слуха, при които в някаква степен тъпанчевата мембрана е разрушена или имат срастване на костиците в средното ухо /отосклероза/.

  • Батерии тип AA LR6. Отстранете батерията, ако не използвате слуховия апарат за по-дълъг времеви период, за да не потече.
  • Гнездо за батерии
  • Шнур за слушалка
  • Гнездо за шнура за слушалка
  • МТО ключ:
  • М – включен микрофон
  • Т – включен телефон
  • О – изключен
  • Лесен за работа ключ за контрол на звука. Желаната височина е от 1 до 8.