Постоперативни ортези за бедро

ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ ПОСТОПЕРАТИВНИ ОРТЕЗИ?

Протектират:

  • присадката (на ПКВ)
  • подменената става (на тазобедрена става)
  • меките тъкани/фиксираната фрактура (след травма)
  • обездвижената става
  • възвърнатото пълно разтягане
  • контролирания обхват на движение и стабилност
  • контрола над варуса/валгуса
  • продължителност: 2-12 седмици в зависимост от протоколите
  • и предпазват, ако пациентът се подхлъзне, пропусне стъпка, падне и др.
  • и подканват пациента да е предпазлив
  • и напомнят на хората около пациента да го пазят

Знаете ли че…?

Тазобедрената артроскопия е последната граница за минимално инвазивни процедури. За разлика от остеоартрозата, която се среща предимно при възрастните, артроскопските капсулни състояния са при по-младите хора.

preloader