Ортопедични яки

ОРТОПЕДИЧНИ ЯКИ

Вратът е частта от тялото на много гръбначни животни, която свързва глава и торс и осигурява подвижност и движения на главата. Заболяванията му са източник на болка. Той е с голяма функционалност, но и е подложен на голям стрес. Чести източници на болка във врата (и свързаната с тях болка, излъчвана надолу по ръката) биват (и са строго ограничени до):

  • Камшичен удар, напрегнат мускул или друго нараняване на меките тъкани
  • шиен херниален диск
  • шийно-гръбначна стеноза
  • остеоартрит
  • съдови източници, като артериални дисекции или вътрешна тромбоза на яремната вена
  • шиен аденит

Знаете ли, че…?

Камшичен удар е травма на шията поради силно, бързо движение напред-назад, подобно плясък от камшик. Често се получава при автомобилни инциденти, но може да бъде резултат и от спортни злополуки, физическо насилие и други видове травми, като например падане. Камшичният удар може да се нарече изкълчване или разтягане, но тези термини включват и други видове наранявания.

preloader