Слухови апарати Charm

Натурално идентичnи
Слуховите апарати Charm дават на пациентите точно това чуване, което очакват. Естествено. Удобно. Алгоритъмът Speech Variable Processing (Обработка на променлив говор) балансира нюансите в говора: силните и слабите звуци, които присъстват във всяка дума. Малък детайл, но с огромно значение за чистото възприемане на говора. Усещането след тази обработка е за богат, плътен, естествен звук.

Край на пищенето

Функцията Adaptive Feedback Canceller (Адаптивно потискане на микрофонията) потиска пищенето на апарата още преди да е започнало. Charm с лекота се справя с този досаден проблем, за едно по-добро чуване. По-малко шум, повече разбираемост!
Страничните шумове могат да бъдат объркващи, смущаващи и дори дразнещи. Charm впряга на работа мощен набор от
шумопотискащи технологии. Те идентифицират и намаляват нежеланите звуци. Пациентът чува много по-малко паразитни шумове, което драстично подобрява разбираемостта на речта и води до по-голямо удовлетворение от слуховия апарат.

preloader