Sonic – Pep

Стъпка напред с Pep!

Pep_400x400pxPep е създаден за хората, които търсят съвременни технолигии на достъпна цена. Pep е модерен и стилен, дискретен, лесен за настройка и употреба. Предимствата: подобрена разбираемост на говора и комфортно чуване в ежедневието. Няма как да сгрешите с Pep – перфектната първа стъпка към по-доброто чуване.

indexPep – акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват.

Слухов апарат CIC - Sonic, Pep

Слухов апарат CIC - Sonic, Pep Image
  • Модел: CIC
  • Серия: Pep
  • Клас: 20, кат. № 1010015
  • Размер батерия: 10
  • Приблизителен живот на батерията (часове): 111

Слухов апарат CIC - Sonic, Pep

Слухов апарат CIC - Sonic, Pep Image
  • Модел: CIC
  • Серия: Pep
  • Клас: 20, кат. № 1010015
  • Размер батерия: 10
  • Приблизителен живот на батерията (часове): 111