Sonic – Pep

Стъпка напред с Pep!

Pep_400x400pxPep е създаден за хората, които търсят съвременни технолигии на достъпна цена. Pep е модерен и стилен, дискретен, лесен за настройка и употреба. Предимствата: подобрена разбираемост на говора и комфортно чуване в ежедневието. Няма как да сгрешите с Pep – перфектната първа стъпка към по-доброто чуване.

indexPep – акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват.

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITEPDW
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010050
 • Клас: 100, кат. № 1010049
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 274
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITEPDW
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010050
 • Клас: 100, кат. № 1010049
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 274
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция