Батерии за слухов апарат – RAYOVAC

SoundEnergy_10-13-312-675Extra_10-13-312-675Peak_10-13-313-675

Какъв тип батерия трябва да използвам за слуховия си апарат?

Има четири различни размера на батериите: 10, 13, 312 и 675. Производителите използват стандартен цветен код за идентифициране на размера на батерията. Различните размери на батериите се използват за захранване на различни видове апарати. Можете да намерите кой тип батерия се изисква за Вашето устройство, като се обърнете към ръководството от производителя на слуховия апарат.

Защо батерията ми има лепенка?

Цинково-въздушните батерии използват въздуха като активна съставка при зареждането на батерията. Фиксаторът осигурява уплътнение, което осигурява свежест до момента на употреба. След като махнете лепенката на батерията, въздухът прониква в батерията и тя започва да реагира чрез цинка вътре в нея, тази реакция захранва батерията. За да активирате правилно батерията, махнете лепенката и изчакайте една минута, за да позволите на въздуха да напълни батерията, след това поставете батерията в слуховия си апарат. Забележка: подмяната на лепенката, когато батерията не се използва, няма да удължи живота и.

Когато лепенката  е махната и батерията работи правилно, уверете се, че нещо не пречи на вратичката на батерията да се затвори. Преди да затворите вратата, проверете дали батерията е поставена правилно.

Какви са различните размери на батериите на слуховия апарат?

Най-често използваните размери на батериите за слухови апарати са 10, 13, 312 и 675. Повечето производители използват стандартен за индустрията цветен код, за да идентифицират размера на батерията. Различни размери на батериите се използват за захранване на различни видове устройства. Като цяло, колкото по-голяма е батерията, толкова по-голяма е мощността. Можете да намерите кой тип батерия се изисква за Вашето устройство, като се обърнете към ръководството от производителя на слуховия апарат.

Колко издържат батериите за слухови апарати?

Животът на батерията се определя от вида и усилването на Вашия слухов апарат, както и от часовете,  които го носите. Тъй като това варира от човек до човек, предлагаме Ви да се консултирате със слухопротезиста си, за да може той правилно да диагностицира очакваната продължителност на батерията в съответствие с Вашия специфичен начин на живот.

За повече информация относно батериите, специфични за Вашия слухов апарат, направете справка с ръководството или уебсайта на производителя.

Как да съхранявам батериите на слуховия апарат?

Съхранявайте батериите си при стайна температура. Избягвайте екстремни температури, топлината ще съкрати живота на батериите, не се препоръчва охлаждане. Избягвайте да носите батерии в чантата или джоба си, защото металните предмети като ключове или монети могат да разредят батериите.

Не оставяйте батериите в слуховите апарати, ако не ги използвате за дълъг период от време, те могат да изтекат и да развалят слуховия апарат.

Съвети за безопасност на батерията

Важно е да се уверите, че изхвърляте правилно батериите на слуховия си апарат.

Да се ​​пази извън обсега на деца.

Уверете се, че батериите са добре сложени в апарата.

Не оставяйте батериите навън, където могат да бъдат объркани с лекарства или хапчета.

Не поставяйте батерии близо до устата.

Как да поставя правилно батериите в устройството си?

Намерете вратичката на батерията на Вашия слухов апарат и я отворете.

Поставете батерията в слуховия апарат, така че лепенката да е обърната нагоре.

Отстранете лепенката и оставете вратичката на батерията отворена за 60 секунди, за да се издуе батерията.

Затворете вратичката на батерията.

Употреба

Извадете изтощената батерия от Вашето устройство.

Завъртете ключа на гърба на опаковката, за да поставите батерията сигурно с обърнатото напред капаче.

Отворете капачето и извадете батерията Rayovac от опаковката.

Затворете отново капачето, за да сте сигурни, че батериите остават чисти и защитени.

Махнете лепенката и я оставете отворена една минута, за да позволите на въздуха да активира батерията.

След това поставете батерията във Вашия слухов апарат с плоската страна нагоре и затворете капачето.

Сега слуховият Ви апарат трябва да се включи и да е готов за употреба.

Съвети

Оставете новите батерии запечатани в оригиналните им опаковки.

Не отстранявайте лепенката на цинково-въздушната батерия, докато не сте готови да я използвате.

Съхранявайте батериите при стайна температура.

По-нова батерия има повече мощност от стара неизползвана батерия. Затова прегледайте датите на годност на гърба на пакетите преди покупката

Съхранявайте и изхвърляйте батериите на места, недостъпни за кърмачета или деца.