Sonic – Cheer

Cheer_400x400pxНещо вълнуващо….  Дами и господа, всички на крака! Това е Cheer – нова продуктова линия слухови апарати със забележителни акустични характеристики. Предлага се в три технологични класа: Cheer 60, Cheer 40 и Cheer 20, за да задоволи и най-претенциозните потребители. Тук ще откриете множество подобрения на уникалната речева платформа  Speech Variable Processing (Динамична обработка на речта) на Sonic. Да напомняме ли, че повечето устройства поддържат безжична връзка? Чувайте по-добре. Всеки ден. Cheer просто си струва!

indexCheer – акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват.

Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer

Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer Image
 • Модел: MNR
 • Серия: Cheer
 • Клас: 40, кат. № 1010064
 • Клас: 60, кат. № 1010065
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 113/135
 • Мощен вариант: мощен говорител
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • IP Сертификати: IP58
 • Размер на ресиверите: нормален, повишен, мощен

Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer

Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer Image
 • Модел: MNR
 • Серия: Cheer
 • Клас: 40, кат. № 1010064
 • Клас: 60, кат. № 1010065
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 113/135
 • Мощен вариант: мощен говорител
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • IP Сертификати: IP58
 • Размер на ресиверите: нормален, повишен, мощен