Sonic – Bliss

Bliss_400x400pxBliss е слухов апарат, който дава много поводи за усмивки. Опростен безжичен интерфейс. Speech Variable Processing (Динамична обработка на речта) – гаранция от Sonic за чист и прецизен звук, а щом добавим уникалната Speech Priority Noise Reduction (Речево-зависимо шумоподтискане), ще получим качествен разговор във всяка ситуация. Изберете Bliss и ще останете доволни!

indexBliss – акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват.

Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss

Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss Image
  • Модел: IIC
  • Серия: Bliss
  • Клас: 100, кат. № 1010023
  • Размер батерия: 10
  • Приблизителен живот на батерията (часове): 123

Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss

Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss Image
  • Модел: IIC
  • Серия: Bliss
  • Клас: 100, кат. № 1010023
  • Размер батерия: 10
  • Приблизителен живот на батерията (часове): 123