Слухови апарати – SONIC

SONIC

Технологиите, които влагаме в слуховите апарати, непрекъснато еволюират. Това, което остава неизменно, е старанието ни да доставим най-добрите решения на нашите партньори и клиенти. През дългите години на усъвършенстване поставихме четирите здрави основи на доброто чуване:

ЕСТЕСТВЕН ЗВУК Доставяме най-добрия звук на нашите клиенти. Искаме да се чувствате спокойни, уверени и да преоткриете естественото чуване.

РАЗБИРАЕМОСТ В ШУМНА СРЕДА Всяка дума, която успеете да чуете, е ценна! Ето защо ние искаме да сме сигурни, че нашите апарати ще доловят всеки нюанс в говора. Защото силното чуване далеч не означава комфорно и разбираемо чуване. Ние създадохме технологии, които обработват всички аспекти на говора, и едновременно с това прецизно ги балансират с околните звуци.

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ Какво по-хубаво от лесен за употреба слухов апарат! Ето защо махнахме всичко ненужно и създадохме апарати с изчистен дизайн и интуитивно регулиране.

ВИЗИЯ Прекрасно знаем, че много хора изпитват силно неудобство от начина, по който ще изглеждат със слухов апарат. За това направихме нашите апарати малки, стилни и абсолютно визуално приемливи.

РЕЧЕВО-ЗАВИСИМА ОБРАБОТКА НА ЗВУКА Потребителите на нашите слухови апарати винаги високо са ценели техния естествен звук, а новите ни продукти са още по-добри. Проектирани върху високотехнологичната платформа Речево-Зависима Обработка на Звука, новите апарати предлагат функции, които практичният съвременен клиент ще оцени: безжична връзка и двустранна синхронизация с отлично качество на звука.

По същество платформата Речево-Зависима Обработка на Звука е усъвършенствана система от типа WDRC (Компресия в широк динамичен обхват). Проектирана е да наподобява работата на здравата кохлеа, което дава усещане за естествен звук. Специално внимание се обръща на прецизното измерване на входящия сигнал, за да се даде точното усилване, на точната честота, в точния момент. Този честотен контраст дава яснота на отделните звуци.

Frequency Transfer (Честотен Трансфер) – специално за пациенти с увредена високочестотна кохлеарна функция. Този алгоритъм преобразува високочестотните звуци и ги трансферира в области, където има по-добра кохлеарна функция.

По-малко шум, повече разбираемост Страничните шумове могат да бъдат объркващи, смущаващи и дори дразнещи. Charm впряга на работа мощен набор от шумоподтискащи технологии. Те идентифицират и намаляват нежеланите звуци. Пациентът чува много по-малко паразитни шумове, което драстично подобрява комфорта при употреба.

Подтискане на тихите шумове – тази функция намалява тихите паразитни шумове, които често има около нас, например работещ хладилник или компютър.

Във ветровито време функцията Редукция на шума от вятъра мигновено неутрализира нискочестотния шум и намалява изходящия сигнал за по-голям комфорт.

Speech Priority Noise Reduction (Речево-зависимо шумоподтискане) се грижи за разделяне на говора от паразитния фонов шум, което е ключа към добро разбиране на говора в шумна среда. Този алгоритъм непрекъснато следи входящите сигнали и анализира вариациите в “пръстовия отпечатък” на всеки сигнал. Високомодулираните звуци най-вероятно са човешка реч, ето защо те се запазват; звуци с ниски модулиращи характеристики най-вероятно са паразитни шумове и биват намалявани.

Impulse Noise Reduction (Подтискане на резки звуци) е функция, която подтиска резки силни звуци, като тракане на прибори или затръшване на врата. Такива резки звуци се разпознават и мигновено се подтискат, без това да влияе на възприемането на другите компоненти на входящия сигнал.

Reverb Reduction (Ехо-стоп) разпознава нежеланото кънтене, което често се получава в края на думите, особено при разговор в големи помещения. Системата изрязва тези области на кънтене и оставя само оригиналния сигнал.

Directional Systems (Системи за насочено чуване) позволяват фокусиране на чуването в определена, например само напред, посока.

Adaptive Feedback Canceller (Адаптивно подтискане на микрофонията) е изключително важна функция, която премахва дразнещото пищене от слуховия апарат. Мощните процесори позволяват да се следи всеки един сигнал на входа и изхода на системата. Ако даден сигнал се появи на входа за по-малко от 5 милисекунди, след като е бил обработен веднъж, това е индикация за поява на положителна обратна връзка. Сигналът директно се елиминира, като на практика микрофонията (пищенето) в повечето случаи се неутрализира още преди да бъде чута от пациента.

Самонастройка според средата е функция, която постоянно прави мониторинг на околните звуци (сила на звука, наличие на говор, честотна характеристика, хармоници и др.). След като направи пълен анализ, системата автоматично изчислява кои функции на слуховия апарат трябва да бъдат активирани в съответната звукова среда, както и кое е най-подходящото усилване. Без никаква намеса от Ваша страна.

Анализ на средата е функция, която автоматично разпознава голям брой звукови среди. Така прецизно се задават най-адекватните акустични параметри на апарата според средата.

Заложени звукови среди – тази опция Ви дава избор от няколко звукови среди, като предварително за всяка са изчислени набор от параметри според съответните нужди.

Binaural Coordination (Двустранна синхронизация) Това означава, че когато носите два слухови апарата, левият и десният апарат непрекъснато обменят безжично данни за средата, което дава изключително прецизно чуване.

Data Logging (Запис на данни) Тази функция прави запис на данни относно начина, по който пациентът използва слуховия апарат. Анализът на тези данни помага на специалистите да направят по-фина настройка.