Помощни средства

24
Yes
Detail
Detail
None
1
Име...
/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
Detail
Сортирай по:

Категории

Скутер кат. № 2061001 Image
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061001,
Скутер кат. № 2061002 Image
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061002,
Скутер кат. № 2061003 Image
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061003,
Скутер кат. № 2061004 Image
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061004,
Скутер кат. № 2061005 Image
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061005,
Инвалидна количка кат. № 2041029 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041029,
Инвалидна количка кат. № 2041030 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041030,
Инвалидна количка кат. № 2041031 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041031,
Инвалидна количка кат. № 2041032 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041032,
Инвалидна количка кат. № 2041033 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041033,
Инвалидна количка кат. № 2041034 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041034,
Инвалидна количка кат. № 2041035 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041035,
Инвалидна количка кат. № 2041036 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041036,
Инвалидна количка кат. № 2041037 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041037,
Инвалидна количка кат. № 2041038 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041038,
Инвалидна количка кат. № 2041042 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041042,
Инвалидна количка кат. № 2041043 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041043,
Инвалидна количка кат. № 2051001 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051001,
Инвалидна количка кат. № 2051002 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051002,
Инвалидна количка кат. № 2051003 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051003,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041 Image
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня, commode wheelchair
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005 Image
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005,
Стол за баня кат. № 2041001 Image
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041001,
Стол за баня кат. № 2041002 Image
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041002,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015,
Проходилка кат. № 2041024 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041024,
Проходилка кат. № 2041025 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041025,
Проходилка кат. № 2041026 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041026,
Проходилка кат. № 2041027 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041027,
Проходилка кат. № 2041028 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041028,
Проходилка кат. № 2051016 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051016,
Проходилка кат. № 2051017 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051017,
Проходилка кат. № 2051018 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051018,
Проходилка кат. № 2051019 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051019,
Проходилка кат. № 2051020 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051020,
Проходилка кат. № 2051021 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051021,
Проходилка кат. № 2051022 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051022,
Проходилка кат. № 2051023 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051023,
Проходилка кат. № 2051024 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051024,
Бастун кат. № 2041003 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041003,
Бастун кат. № 2041004 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041004,
Бастун кат. № 2041005 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041005,
Бастун кат. № 2041006 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041006,
Бастун кат. № 2041007 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041007,
Бастун кат. № 2041011 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041011,
Бастун кат. № 2041012 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041012,
Бастун кат. № 2041013 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041013,
Бастун кат. № 2041016 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041016,
Бастун кат. № 2041018 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041018,
Патерици кат. № 2041008 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041008,
Патерици кат. № 2041009 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041009,
Патерици кат. № 2041010 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041010,
Канадки кат. № 2041014 Image
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041014,
Канадки кат. № 2041015 Image
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041015,
Канадки кат. № 2041017 Image
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041017,
Антидекубитална система кат. № 2090002 Image
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090002,
Антидекубитална система кат. № 2090001 Image
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090001,
Антидекубитална система кат. № 2090003 Image
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090003,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001 Image
7,
39,
,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001 Image
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015 Image
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015,
Бастун кат. № 2101016 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101016,
Бастун кат. № 2101021 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101021,
Бастун кат. № 2101009 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101009,
Бастун кат. № 2101008 Image
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101008,
Канадки кат. № 2101024 Image
7,
17,
,
Канадки кат. № 2101024,
Патерици кат. № 2101022 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101022,
Патерици кат. № 2101005 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101005,
Патерици кат. № 2101023 Image
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101023,
Проходилка кат. № 2101017 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101017,
Проходилка кат. № 2101018 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101018,
Проходилка кат. № 2101019 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101019,
Проходилка кат. № 2101020 Image
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101020,
Проходилка, кат. № 2101014 Image
7,
16,
,
Проходилка, кат. № 2101014,
Стол за баня кат. № 2101012 Image
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2101012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013 Image
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013,
Скутер кат. № 2061001
Скутер кат. № 2061001 Image

Параметри:

 • Максимална скорост: 15 км/час
 • Тегло капацитет: 150 кг
 • Предни колела: 13 инча
 • Задни колела: 13 инча
 • Характеристики: 1440 (Д) * 710 (Ш) * 1250 (В) мм
 • Пробег с едно зареждане на батерията: 40-45км (50AH)
 • Батерия спесификация: 12V / 50AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
 • Батерия спесификация: 12V / 75AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061001,
Скутер кат. № 2061002
Скутер кат. № 2061002 Image

Параметри:

 • Максимална скорост: 15 км/час
 • Тегло капацитет: 180 кг
 • Предни колела: 13 инча
 • Задни колела: 16 инча
 • Характеристики: 1440 (Д) * 690 (Ш) * 1300 (В) мм
 • Пробег с едно зареждане на батерията: 40-45км (50AH)
 • Батерия спесификация: 12V / 50AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
 • Батерия спесификация: 12V / 75AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061002,
Скутер кат. № 2061003
Скутер кат. № 2061003 Image

Параметри:

 • Максимална скорост: 15 км/час
 • Тегло капацитет: 150 кг
 • Предни колела: 13 инча
 • Задни колела: 13 инча
 • Характеристики: 1440 (Д) * 710 (Ш) * 1250 (В) мм
 • Пробег с едно зареждане на батерията: 40-45км (50AH)
 • Батерия спесификация: 12V / 50AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
 • Батерия спесификация: 12V / 75AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061003,
Скутер кат. № 2061004
Скутер кат. № 2061004 Image

Параметри:

 • Максимална скорост: 12 km / час
 • Тегло капацитет: 150 кг
 • Предни колела: 13 инча
 • Задни колела: 13 инча
 • Характеристики: 1440 (L) * 710 (W) * 1250 (H) mm
 • Пробег с едно зареждане на батерията: 35-40km (50AH)
 • Батерия спесификация: 12V / 50AH (оловно – акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061004,
Скутер кат. № 2061005
Скутер кат. № 2061005 Image

Параметри:

 • Максимална скорост: 15 км/час
 • Тегло капацитет: 180 кг
 • Предни колела: 13 инча
 • Задни колела: 16 инча
 • Характеристики: 1440 (Д) * 690 (Ш) * 1300 (В) мм
 • Пробег с едно зареждане на батерията: 40-45км (50AH)
 • Батерия спесификация: 12V / 50AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
 • Батерия спесификация: 12V / 75AH (оловно-акумулаторни батерии) * 2 (стандартни)
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061005,
Инвалидна количка кат. № 2041029
Инвалидна количка кат. № 2041029 Image

Стоманена ръчна инвалидна количка ALK809

Описание на продукта:

 • хромирана или прахово боядисана стомана рамка
 • фиксиран подлакътник и фиксирана поставка за крака
 • 8″ предни колела, 24″ задни колела
 • пълна височина: 87 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 106 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041029,
Инвалидна количка кат. № 2041030
Инвалидна количка кат. № 2041030 Image

Стоманена ръчна инвалидна количка ALK810

Описание на продукта:

 • хромирана стомана рамка
 • фиксиран подлакътник и фиксирана поставка за крака
 • 8″ предни колела, 24″ задни колела, с маса
 • пълна височина: 87 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 106 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 18 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041030,
Инвалидна количка кат. № 2041031
Инвалидна количка кат. № 2041031 Image

Стоманена ръчна инвалидна количка ALK868
Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • фиксиран подлакътник и фиксирана поставка за крака
 • 8″ предни колела, 24″ задни колела
 • пълна височина: 86 см
 • пълна ширина: 57/62 см
 • височина на седалката: 38 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 99 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 16 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041031,
Инвалидна количка кат. № 2041032
Инвалидна количка кат. № 2041032 Image

Стоманена ръчна инвалидна количка ALK874B

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • фиксиран подлакътник и фиксирана поставка за крака
 • 8″ предни колела, 24″ PU задни колела с пластмасова джанта
 • пълна височина: 89 см
 • пълна ширина: 63/68 см
 • височина на седалката: 42 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 105 см
 • максимално тегло на пациента: 110 кг
 • тегло на стола: 16 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041032,
Инвалидна количка кат. № 2041033
Инвалидна количка кат. № 2041033 Image

Стоманена ръчна инвалидна количка ALK875
Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • фиксиран подлакътник и фиксирана поставка за крака
 • 8″ предни колела, 24″ задни колела
 • пълна височина: 86 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 106 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041033,
Инвалидна количка кат. № 2041034
Инвалидна количка кат. № 2041034 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK903B

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • подвижен подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ предни колела, 24″ PU задни колела с пластмасова джанта
 • пълна височина: 91 см
 • пълна ширина: 62/67 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 105 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041034,
Инвалидна количка кат. № 2041035
Инвалидна количка кат. № 2041035 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK904

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • подвижен подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ предни колела, 24″ задни колела
 • пълна височина: 91 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 102 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 18 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041035,
Инвалидна количка кат. № 2041036
Инвалидна количка кат. № 2041036 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK905

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • подвижен подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ PU предни колела, 24″ задни колела с метална джанта
 • пълна височина: 91 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 102 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 18 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041036,
Инвалидна количка кат. № 2041037
Инвалидна количка кат. № 2041037 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK951

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка, широка седалка
 • подвижен подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ PU предни колела
 • 24″ пневматични задни колела
 • 8″ алуминиеви степенки
 • пълна височина: 93 см
 • пълна ширина: 71 см
 • височина на седалката: 42 см
 • дълбочина на седалката: 45 см
 • ширина на седалката: 56 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 107 см
 • максимално тегло на пациента: 125 кг
 • тегло на стола: 19 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041037,
Инвалидна количка кат. № 2041038
Инвалидна количка кат. № 2041038 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK951B

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • широка седалка
 • подвижен подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ предни колела
 • 24″ PU задни колела с пластмасова джанта
 • 8″ алуминиеви степенки
 • пълна височина: 93 см
 • пълна ширина: 73 см
 • височина на седалката: 42 см
 • дълбочина на седалката: 45 см
 • ширина на седалката: 56 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 107 см
 • максимално тегло на пациента: 125 кг
 • тегло на стола: 18 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041038,
Инвалидна количка кат. № 2041042
Инвалидна количка кат. № 2041042 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK972

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • фиксиран подлакътник и подвижни степенки
 • 8″ предни колела
 • 24″ задни колела
 • пълна височина: 87 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 102 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041042,
Инвалидна количка кат. № 2041043
Инвалидна количка кат. № 2041043 Image

Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK983

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • подвижен подлакътник и фиксирани степенки
 • 8″ предни колела
 • 24″ задни колела
 • пълна височина: 91 см
 • пълна ширина: 60/65 см
 • височина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 41/46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 109 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041043,
Инвалидна количка кат. № 2051001
Инвалидна количка кат. № 2051001 Image

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • фиксиран подлакътник
 • фиксирана поставка за крака
 • 8 ” PVC колела
 • 24 ” колела с твърди спици
 • пълна височина: 87 см
 • пълна ширина: 67 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 45 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 103 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17.3 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051001,
Инвалидна количка кат. № 2051002
Инвалидна количка кат. № 2051002 Image

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • двойно укрепване
 • фиксиран подлакътник
 • фиксирана поставка за крака
 • 8 ” PVC колела
 • 24 ” колела с твърди спици
 • пълна височина: 87 см
 • пълна ширина: 66 см
 • височина на седалката: 37 см
 • дълбочина на седалката: 39 см
 • ширина на седалката: 46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 103 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 18 кг

 

7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051002,
Инвалидна количка кат. № 2051003
Инвалидна количка кат. № 2051003 Image

Описание на продукта:

 • Прахово боядисана стоманена рамка
 • Фиксиран подлакътник
 • Фиксирана поставка за крака
 • 8 ” PVC колела
 • 24 ” колела с твърди спици
 • пълна височина: 86 см
 • пълна ширина: 66 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 106 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 17.3 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051003,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039 Image

Описание на продукта:

 • Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във височина за удобно позициониране на главата
 • 6″ PVC предни колела, 16″ задни колела
 • Регулируеми и подвижни подлакътници, възможност за регулиране височината на поставката за крака, регулируеми седалка и облегалка
 • С предпазен колан
 • Пълна височина: 92 см
 • Пълна ширина: 56/61 см
 • Височина на седалката: 47 см
 • Дълбочина на седалката: 36 см
 • Ширина на седалката: 41/46 см
 • Дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 105 см
 • Максимално тегло на пациента: 75 кг
 • Тегло на стола: 24 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040 Image

Описание на продукта:

 • Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във височина за удобно позициониране на главата
 • 6″ PVC предни колела, 16″ задни колела
 • Регулируеми и подвижни подлакътници, възможност за регулиране височината на поставката за крака, регулируеми седалка и облегалка
 • С предпазен колан
 • Пълна височина: 93 см
 • Пълна ширина: 48 см
 • Височина на седалката: 47 см
 • Дълбочина на седалката: 36 см
 • Ширина на седалката: 36 см
 • Дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 103 см
 • Максимално тегло на пациента: 75 кг
 • Тегло на стола: 23 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041 Image

Описание на продукта:

 • Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във височина за удобно позициониране на главата
 • 6″ PVC предни колела, 16″ задни колела
 • Регулируеми и подвижни подлакътници, възможност за регулиране височината на поставката за крака, регулируеми седалка и облегалка
 • С предпазен колан
 • Пълна височина: 93 см
 • Пълна ширина: 56 см
 • Височина на седалката: 47 см
 • Дълбочина на седалката: 36 см
 • Ширина на седалката: 46 см
 • Дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 103 см
 • Максимално тегло на пациента: 75 кг
 • Тегло на стола: 23 кг
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019 Image

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • подвижни подлакътници и подвижни степенки
 • 4″ предни колела
 • 4″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 91 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 37 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 13 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020 Image

Комбиниран стол за тоалет и баня ALK691-5″

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • подвижни подлакътници и подвижни степенки
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 93 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 37 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 13 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021 Image

Комбиниран стол за тоалет и баня ALK692

Описание на продукта:

 • стоманена рамка
 • падащи подлакътници и подвижни степенки
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 95 см
 • пълна ширина: 55 см
 • височина на седалката: 37 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 14 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022 Image

Описание на продукта:

 • стоманена рамка
 • падащи подлакътници и подвижни степенки
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 99 см
 • пълна ширина: 55 см
 • височина на седалката: 42 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 13 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023 Image

Описание на продукта:

 • стоманена рамка
 • падащи подлакътници и подвижни степенки
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 95 см
 • пълна ширина: 55 см
 • височина на седалката: 37 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 14 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004
Комбиниран стол за тоалет и баня, commode wheelchair
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004 Image

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • приставка за глава към облегалката
 • подвижен подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 8 ” PVC колела
 • 24 ” колела с твърди спици
 • седалка с подвижна средна част
 • пълна височина: 72-96 см
 • пълна ширина: 65 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 118 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 27 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005 Image

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • приставка за глава към облегалката
 • подвижен подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 8 ” PVC колела
 • 24 ” колела с твърди спици
 • пълна височина: 72-96 см
 • пълна ширина: 65 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • ширина на седалката: 46 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 118 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 27 кг
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005,
Стол за баня кат. № 2041001
Стол за баня кат. № 2041001 Image

Стол за баня ALK402L

Описание на продукта:

 • Височина с облегалката – 71-89 см
 • Височина на седалката – 38-56 см
 • Широчина на седалката – 51 см
 • Дълбочина на седалката – 31 см
 • Височина на облегалката – 38 см
 • Тегло на стола – 3 кг
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041001,
Стол за баня кат. № 2041002
Стол за баня кат. № 2041002 Image

Стол за баня ALK406L

Описание на продукта:

 • Височина с облегалката – 76-86 см
 • Височина на седалката – 42-52 см
 • Широчина на седалката – 41 см
 • Дълбочина на седалката – 38 см
 • Височина на облегалката – 36 см
 • Тегло на стола – 3 кг
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041002,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината
 • 3″ предни колела
 • 3″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 76.5-98.5 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 32.5 см
 • дълбочина на седалката: 43.5 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 53 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 7.4 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от анодизиран алуминий
 • моделът осигурява директна употреба на тоалетна
 • перяща облегалката
 • 3″ предни колела
 • 3″ задни колела със спирачка
 • пълна височина:96 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 41 см
 • дълбочина на седалката: 42 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 52 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 8 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината
 • пълна височина: 78-100 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 35 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 53 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 7.6 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006 Image

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • подвижен подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 90 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • ширина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 12.4 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена сгъваема конструкция
 • падащ подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 88 см
 • пълна ширина: 60 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 12.1 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008 Image

Описание на продукта:

 • прахово боядисана стоманена рамка
 • падащ подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 88 см
 • пълна ширина: 60 см
 • височина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката: 43 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 93 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 12.1 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009 Image

Описание на продукта:

 • хромирана стоманена рамка
 • падащ подлакътник
 • подвижна поставка за крака
 • 5″ предни колела
 • 5″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 90 см
 • пълна ширина: 59 см
 • височина на седалката: 38 см
 • дълбочина на седалката: 44 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 91 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 15 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината
 • 3″ предни колела
 • 3″ задни колела със спирачка
 • пълна височина: 79 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 35 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 53 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 8 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013 Image

Описание на продукта:

 • сгъваема рамка от хромирана стомана
 • повдигаща се поставка за крака
 • 3″ предни колела
 • 3″ задни колела със спирачка
 • регулируема височина
 • пълна височина: 76.5 см
 • пълна ширина: 51.5 см
 • височина на седалката: 30 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 80 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 8.2 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината
 • пълна височина: 78 см
 • пълна ширина: 53 см
 • височина на седалката: 35 см
 • дълбочина на седалката: 40 см
 • дълбочина на седалката вкл. стъпенките: 53 см
 • максимално тегло на пациента: 100 кг
 • тегло на стола: 7.4 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015,
Проходилка кат. № 2041024
Проходилка кат. № 2041024 Image

 

Описание на продукта:

 • височина – 78-95 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 47 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 2.3 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041024,
Проходилка кат. № 2041025
Проходилка кат. № 2041025 Image

Описание на продукта:

 • височина – 78-95 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 47 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 2.3 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041025,
Проходилка кат. № 2041026
Проходилка кат. № 2041026 Image

Описание на продукта:

 • височина – 75-92 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 48 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 3.25 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041026,
Проходилка кат. № 2041027
Проходилка кат. № 2041027 Image

Описание на продукта:

 • височина – 47-65 см
 • широчина – 57 см
 • дълбочина – 73 см
 • тегло – 4 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041027,
Проходилка кат. № 2041028
Проходилка кат. № 2041028 Image

Описание на продукта:

 • височина – 50-60 см
 • широчина – 51 см
 • дълбочина – 38 см
 • широчина в сгънато положение – 20 см
 • тегло – 1.36 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041028,
Проходилка кат. № 2051016
Проходилка кат. № 2051016 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 64-76.5 см
 • широчина – 57 см
 • дълбочина – 48 см
 • широчина в сгънато положение – 13 см
 • тегло – 10 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051016,
Проходилка кат. № 2051017
Проходилка кат. № 2051017 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 79-94.5 см
 • широчина – 61 см
 • дълбочина – 52 см
 • широчина в сгънато положение – 11 см
 • тегло – 11.2 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051017,
Проходилка кат. № 2051018
Проходилка кат. № 2051018 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 75-93 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 47 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 10 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051018,
Проходилка кат. № 2051019
Проходилка кат. № 2051019 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 75.5-93.5 см
 • широчина – 56 см
 • дълбочина – 48 см
 • широчина в сгънато положение – 11 см
 • тегло – 10.8 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051019,
Проходилка кат. № 2051020
Проходилка кат. № 2051020 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 80.5 см
 • широчина – 65 см
 • дълбочина – 46.5 см
 • тегло – 7.2 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051020,
Проходилка кат. № 2051021
Проходилка кат. № 2051021 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 82-92 см
 • широчина – 66.5 см
 • дълбочина – 50 см
 • тегло – 14 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051021,
Проходилка кат. № 2051022
Проходилка кат. № 2051022 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 82.5-92.5 см
 • широчина – 66 см
 • дълбочина – 49 см
 • тегло – 14 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051022,
Проходилка кат. № 2051023
Проходилка кат. № 2051023 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от прахово боядисана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 75-93 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 47 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 12 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051023,
Проходилка кат. № 2051024
Проходилка кат. № 2051024 Image

Описание на продукта:

 • конструкция от хромирана стомана
 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 78.5-96.5 см
 • широчина – 56 см
 • дълбочина – 52 см
 • широчина в сгънато положение – 10 см
 • тегло – 9.8 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051024,
Бастун кат. № 2041003
Бастун кат. № 2041003 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 71-94 см
 • Тегло нето: 0.35 кг
 • Размери кашон: 62x15x28 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041003,
Бастун кат. № 2041004
Бастун кат. № 2041004 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 71-94 см
 • Тегло нето: 0.35 кг
 • Размери кашон: 62x15x28 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041004,
Бастун кат. № 2041005
Бастун кат. № 2041005 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 71-94 см
 • Тегло нето: 0.35 кг
 • Размери кашон: 62x15x28 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041005,
Бастун кат. № 2041006
Бастун кат. № 2041006 Image

Четириопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 63-86 см
 • Тегло нето: 0.86 кг
 • Размери кашон: 97x34x44 см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 10 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041006,
Бастун кат. № 2041007
Бастун кат. № 2041007 Image

Четириопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 63-86 см
 • Тегло нето: 0.8 кг
 • Размери кашон: 74x30x34 см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 9 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041007,
Бастун кат. № 2041011
Бастун кат. № 2041011 Image

Триопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 73-96 см
 • Тегло нето: 0.74 кг
 • Размери кашон: 75x33x34 см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 9 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041011,
Бастун кат. № 2041012
Бастун кат. № 2041012 Image

Едноопорен, регулируем и сгъваем бастун:

Височина: 82-92 см
Тегло нето: 0.33 кг
Размери кашон: 61x16x28 см
Бройки в кашон: 20
Тегло бруто: 8 кг

7,
17,
,
Бастун кат. № 2041012,
Бастун кат. № 2041013
Бастун кат. № 2041013 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 77-100 см
 • Тегло нето: 0.3 кг
 • Размери кашон: 76x29x19 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041013,
Бастун кат. № 2041016
Бастун кат. № 2041016 Image

Четириопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 70-93 см
 • Тегло нето: 0.77 кг
 • Размери кашон: 77x34x34 см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 9 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041016,
Бастун кат. № 2041018
Бастун кат. № 2041018 Image

Едноопорен, регулируем и сгъваем бастун:

Височина: 80-103 см
Тегло нето: 0.33 кг
Размери кашон: 80x30x2818см
Бройки в кашон: 20
Тегло бруто: 9 кг

7,
17,
,
Бастун кат. № 2041018,
Патерици кат. № 2041008
Патерици кат. № 2041008 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 135-155 см
 • Тегло нето: 0.9 кг
 • Размери кашон: 140x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 19 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041008,
Патерици кат. № 2041009
Патерици кат. № 2041009 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 114-135 см
 • Тегло нето: 0.82 кг
 • Размери кашон: 119x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 17 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041009,
Патерици кат. № 2041010
Патерици кат. № 2041010 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 95-116 см
 • Тегло нето: 0.74 кг
 • Размери кашон: 101x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 16 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041010,
Канадки кат. № 2041014
Канадки кат. № 2041014 Image

Регулируеми канадки:

 • Височина: 85-107 см
 • Тегло нето: 0.53 кг
 • Размери кашон: 84x29x35 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 12 кг
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041014,
Канадки кат. № 2041015
Канадки кат. № 2041015 Image

Регулируеми канадки:

 • Височина: 85-107 см
 • Тегло нето: 0.53 кг
 • Размери кашон: 84x29x35 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 12 кг
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041015,
Канадки кат. № 2041017
Канадки кат. № 2041017 Image

Регулируеми канадки:

 • Височина: 89-112 см
 • Тегло нето: 0.44 кг
 • Размери кашон: 93x28x32 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 11 кг
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041017,
Антидекубитална система кат. № 2090002
Антидекубитална система кат. № 2090002 Image

Комплектът се състои от компресор с регулатор и въздушен матрак с поетапно надуващи се сектори.
Използва се като превантивно средство за декубитални рани.
Компресорът има възможност да регулира налягането в зависимост от теглото на пациента, оборудван е с куки, за да се закрепва в края на леглото.

MB-200 матрак

 • размери: 200 х 88 х 7 см
 • брой клетки: 130
 • материал: PVC
 • дебелина PVC: 30 микрона
 • цвят: бежов
 • тегло: около 2 кг
 • употреба: за пациенти от 50 кг до 110 кг

SY-В1 компресор

 • захранване: 220V ~ 50Hz
 • дебит: 5 l/min
 • налягане: 40 ÷ 120 mmgh
 • време на цикъла: 12 мин
 • консумация: 7 W
 • размер: 245 мм х 112 мм х 80 мм
 • тегло: около 1.4 кг
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090002,
Антидекубитална система кат. № 2090001
Антидекубитална система кат. № 2090001 Image

Комплектът се състои от компресор с регулатор и въздушен матрак с поетапно надуващи се сектори.
Използва се като превантивно средство за декубитални рани.
Компресорът има възможност да регулира налягането в зависимост от теглото на пациента, оборудван е с куки, за да се закрепва в края на леглото.

2000S матрак

 • размери: 200 х 90 х 6.5 см
 • брой клетки: 130
 • материал: PVC
 • дебелина PVC: 30 микрона
 • цвят: бежов
 • тегло: 2.3 кг
 • употреба: за пациенти от 50 кг до 110 кг

Optimal компресор

 • захранване: 230V ~ 50Hz
 • дебит: 4.5 l/min
 • налягане: 40 ÷ 100 mmgh
 • време на цикъла: 12 мин
 • консумация: 7 W
 • размер: 224 мм х 108 мм х 103 мм
 • тегло: около 1.4 кг
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090001,
Антидекубитална система кат. № 2090003
Антидекубитална система кат. № 2090003 Image

Устройството се състои от компресор с регулатор и матрак с взаимозамевяеми елементи покрити с бутони.

Използва се като превантивно средство за декубитални рани.

Компресорът има възможност да регулира налягането в зависимост от теглото на пациента, оборудван е с куки, за да се закрепва в края на леглото.

MЕ-400 матрак

 • размери: 182 х 80 х 12 см
 • брой елемени: 17
 • материал: PVC / найлон
 • цвят: син
 • тегло: 3.6 кг
 • употреба: за пациенти от 50 кг до 130 кг

SY-В компресор

 • захранване: 230V ~ 50Hz
 • дебит: 5 l/min
 • налягане: 40 ÷ 100 mmgh
 • време на цикъла: 8 мин
 • консумация: 10 W
 • размер: 265 мм х 125 мм х 105 мм
 • тегло: 1.4 кг
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090003,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001 Image
 • пасивен антидекубитален дюшек
 • вътрешен слой от виско-еластична полиуретанова пяна
 • калъф с цип
 • размери: 195 x 86 x 8 cm
7,
39,
,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001 Image
 • антидекубитална възглавница за спане
 • размери: 51 х 31 х 11/8 cm
 • удобна и мека, поддържа правилна позиция на врата по време на сън независимо дали спите по гръб или странично
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015 Image
 • антидекубитална възглавница за сядане
 • вътрешен слой от виско-еластична полиуретанова пяна
 • калъф с цип
 • размери: 40 x 40 x 7.5 см
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015,
Бастун кат. № 2101016
Бастун кат. № 2101016 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 89 см
 • Размери кашон: 94x28x15 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101016,
Бастун кат. № 2101021
Бастун кат. № 2101021 Image

Едноопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 71-94 см
 • Размери кашон: 62x15x28 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101021,
Бастун кат. № 2101009
Бастун кат. № 2101009 Image

Триопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 74-97 см
 • Размери кашон: 78x29x40см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 11 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101009,
Бастун кат. № 2101008
Бастун кат. № 2101008 Image

Четириопорен, регулируем бастун:

 • Височина: 74-97 см
 • Размери кашон: 75x33x34 см
 • Бройки в кашон: 10
 • Тегло бруто: 10 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101008,
Канадки кат. № 2101024
Канадки кат. № 2101024 Image

Регулируеми канадки:

 • Височина: 96-119 см
 • Размери кашон: 100x28x32 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 12 кг
7,
17,
,
Канадки кат. № 2101024,
Патерици кат. № 2101022
Патерици кат. № 2101022 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 135-156 см
 • Размери кашон: 140x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 18 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101022,
Патерици кат. № 2101005
Патерици кат. № 2101005 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 114-135 см
 • Размери кашон: 119x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 17 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101005,
Патерици кат. № 2101023
Патерици кат. № 2101023 Image

Регулируеми патерици:

 • Височина: 95-116 см
 • Размери кашон: 101x33x29 см
 • Бройки в кашон: 20
 • Тегло бруто: 16 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101023,
Проходилка кат. № 2101017
Проходилка кат. № 2101017 Image

Проходилка KY912L-2

Описание на продукта:

 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 76-95 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 48 см
 • тегло – 2.5 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101017,
Проходилка кат. № 2101018
Проходилка кат. № 2101018 Image

Проходилка KY912L-2.5

Описание на продукта:

 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 76-94 см
 • широчина – 56 см
 • дълбочина – 49 см
 • тегло – 3.5 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101018,
Проходилка кат. № 2101019
Проходилка кат. № 2101019 Image

Проходилка KY9144L-B

Описание на продукта:

 • олекотена алуминиева конструкция, сгъваема,  с ръчна спирачка на дръжката
 • обръщаща и сваляща се облегалка
 • 6 ” колела
 • седалка за почивка
 • височина – 90-96 см
 • широчина – 62 см
 • дълбочина – 62 см
 • тегло – 7 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101019,
Проходилка кат. № 2101020
Проходилка кат. № 2101020 Image

Проходилка KY919L

Описание на продукта:

 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 76-95 см
 • широчина – 58 см
 • дълбочина – 48 см
 • тегло – 2.5 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101020,
Проходилка, кат. № 2101014
Проходилка, кат. № 2101014 Image

Алуминиева проходилка – 5″

Описание на продукта:

 • моделът е с възможност за регулиране на височината
 • височина – 78-96 см
 • широчина – 57 см
 • дълбочина – 52 см
 • тегло – 3.5 кг
7,
16,
,
Проходилка, кат. № 2101014,
Стол за баня кат. № 2101012
Стол за баня кат. № 2101012 Image

Описание на продукта:

 • Височина с облегалката – 72-91 см
 • Височина на седалката – 37-56 см
 • Широчина на седалката – 51 см
 • Дълбочина на седалката – 30 см
 • Височина на облегалката – 35 см
 • Тегло на стола – 3.5 кг
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2101012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013 Image

Описание на продукта:

 • Височина с облегалката – 77-87 см
 • Височина на седалката – 42-52 см
 • Широчина на седалката – 43 см
 • Дълбочина на седалката – 44 см
 • Височина на облегалката – 35 см
 • Тегло на стола – 5.5 кг
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013,
Скутер кат. № 2061001 Image
Скутер кат. № 2061001
Параметри: Максимална скорост: 15 км/час Тегло капацитет: 150 кг Предни колела: 13 инча Задни колела: 13 инча ... Прочетете повече
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061001,
Скутер кат. № 2061002 Image
Скутер кат. № 2061002
Параметри: Максимална скорост: 15 км/час Тегло капацитет: 180 кг Предни колела: 13 инча Задни колела: 16 инча ... Прочетете повече
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061002,
Скутер кат. № 2061003 Image
Скутер кат. № 2061003
Параметри: Максимална скорост: 15 км/час Тегло капацитет: 150 кг Предни колела: 13 инча Задни колела: 13 инча ... Прочетете повече
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061003,
Скутер кат. № 2061004 Image
Скутер кат. № 2061004
Параметри: Максимална скорост: 12 km / час Тегло капацитет: 150 кг Предни колела: 13 инча Задни колела: 13 инча ... Прочетете повече
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061004,
Скутер кат. № 2061005 Image
Скутер кат. № 2061005
Параметри: Максимална скорост: 15 км/час Тегло капацитет: 180 кг Предни колела: 13 инча Задни колела: 16 инча ... Прочетете повече
7,
37,
,
Скутер кат. № 2061005,
Инвалидна количка кат. № 2041029 Image
Инвалидна количка кат. № 2041029
Стоманена ръчна инвалидна количка ALK809 Описание на продукта: хромирана или прахово боядисана стомана рамка фикси?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041029,
Инвалидна количка кат. № 2041030 Image
Инвалидна количка кат. № 2041030
Стоманена ръчна инвалидна количка ALK810 Описание на продукта: хромирана стомана рамка фиксиран подлакътник и фикс?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041030,
Инвалидна количка кат. № 2041031 Image
Инвалидна количка кат. № 2041031
Стоманена ръчна инвалидна количка ALK868 Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка фиксиран подлакът?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041031,
Инвалидна количка кат. № 2041032 Image
Инвалидна количка кат. № 2041032
Стоманена ръчна инвалидна количка ALK874B Описание на продукта: хромирана стоманена рамка фиксиран подлакътник и фи... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041032,
Инвалидна количка кат. № 2041033 Image
Инвалидна количка кат. № 2041033
Стоманена ръчна инвалидна количка ALK875 Описание на продукта: хромирана стоманена рамка фиксиран подлакътник и фик... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041033,
Инвалидна количка кат. № 2041034 Image
Инвалидна количка кат. № 2041034
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK903B Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка под?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041034,
Инвалидна количка кат. № 2041035 Image
Инвалидна количка кат. № 2041035
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK904 Описание на продукта: хромирана стоманена рамка подвижен под... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041035,
Инвалидна количка кат. № 2041036 Image
Инвалидна количка кат. № 2041036
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK905 Описание на продукта: хромирана стоманена рамка подвижен под... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041036,
Инвалидна количка кат. № 2041037 Image
Инвалидна количка кат. № 2041037
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK951 Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка, широка с?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041037,
Инвалидна количка кат. № 2041038 Image
Инвалидна количка кат. № 2041038
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK951B Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка шир?... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041038,
Инвалидна количка кат. № 2041042 Image
Инвалидна количка кат. № 2041042
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK972 Описание на продукта: хромирана стоманена рамка фиксиран под... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041042,
Инвалидна количка кат. № 2041043 Image
Инвалидна количка кат. № 2041043
Функционална стоманена ръчна инвалидна количка ALK983 Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка подв... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2041043,
Инвалидна количка кат. № 2051001 Image
Инвалидна количка кат. № 2051001
Описание на продукта: хромирана стоманена рамка фиксиран подлакътник фиксирана поставка за крака 8 ” PVC кол... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051001,
Инвалидна количка кат. № 2051002 Image
Инвалидна количка кат. № 2051002
Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка двойно укрепване фиксиран подлакътник фиксирана п... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051002,
Инвалидна количка кат. № 2051003 Image
Инвалидна количка кат. № 2051003
Описание на продукта: Прахово боядисана стоманена рамка Фиксиран подлакътник Фиксирана поставка за крака 8... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка кат. № 2051003,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039 Image
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039
Описание на продукта: Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във в... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041039,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040 Image
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040
Описание на продукта: Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във в... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална парализа кат. № 2041040,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041 Image
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041
Описание на продукта: Олекотена алуминиева конструкция с удобна седалка, висока накланяща се облегалка, регулируема във в... Прочетете повече
7,
14,
,
Инвалидна количка при церебрална прарализа кат. № 2041041,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019
Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка подвижни подлакътници и подвижни степенки 4″ предни ко... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041019,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020
Комбиниран стол за тоалет и баня ALK691-5″ Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка подвижни подлакъ?... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041020,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021
Комбиниран стол за тоалет и баня ALK692 Описание на продукта: стоманена рамка падащи подлакътници и подвижни степе?... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041021,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022 Image
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022
Описание на продукта: стоманена рамка падащи подлакътници и подвижни степенки 5″ предни колела 5″ задни ко?... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет кат. № 2041022,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023
Описание на продукта: стоманена рамка падащи подлакътници и подвижни степенки 5″ предни колела 5″ задни ко?... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2041023,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004
Описание на продукта: хромирана стоманена рамка приставка за глава към облегалката подвижен подлакътник п?... Прочетете повече
Комбиниран стол за тоалет и баня, commode wheelchair
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051004,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005 Image
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005
Описание на продукта: хромирана стоманена рамка приставка за глава към облегалката подвижен подлакътник п?... Прочетете повече
7,
15,
,
Комбиниран стол за тоалет и баня кат. № 2051005,
Стол за баня кат. № 2041001 Image
Стол за баня кат. № 2041001
Стол за баня ALK402L Описание на продукта: Височина с облегалката – 71-89 см Височина на седалката – 38-56 см Широчин... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041001,
Стол за баня кат. № 2041002 Image
Стол за баня кат. № 2041002
Стол за баня ALK406L Описание на продукта: Височина с облегалката – 76-86 см Височина на седалката – 42-52 см Широчин... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2041002,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012
Описание на продукта: конструкция от анодизиран алуминий моделът осигурява директна употреба на тоалетна перящ... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051014,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006
Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка подвижен подлакътник подвижна поставка за крака 5?... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051006,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010
Описание на продукта: хромирана стоманена сгъваема конструкция падащ подлакътник подвижна поставка за крака... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051010,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008
Описание на продукта: прахово боядисана стоманена рамка падащ подлакътник подвижна поставка за крака 5″ пр... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051008,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009
Описание на продукта: хромирана стоманена рамка падащ подлакътник подвижна поставка за крака 5″ предни кол... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051009,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051011,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013
Описание на продукта: сгъваема рамка от хромирана стомана повдигаща се поставка за крака 3″ предни колела 3?... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051013,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е сглобяем с възможност за регулиране на височината... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2051015,
Проходилка кат. № 2041024 Image
Проходилка кат. № 2041024
  Описание на продукта: височина – 78-95 см широчина – 58 см дълбочина – 47 см широчина в сгънато положени... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041024,
Проходилка кат. № 2041025 Image
Проходилка кат. № 2041025
Описание на продукта: височина – 78-95 см широчина – 58 см дълбочина – 47 см широчина в сгънато положение – 10 см... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041025,
Проходилка кат. № 2041026 Image
Проходилка кат. № 2041026
Описание на продукта: височина – 75-92 см широчина – 58 см дълбочина – 48 см широчина в сгънато положение – 10 см... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041026,
Проходилка кат. № 2041027 Image
Проходилка кат. № 2041027
Описание на продукта: височина – 47-65 см широчина – 57 см дълбочина – 73 см тегло – 4 кг
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041027,
Проходилка кат. № 2041028 Image
Проходилка кат. № 2041028
Описание на продукта: височина – 50-60 см широчина – 51 см дълбочина – 38 см широчина в сгънато положение – 20 см... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2041028,
Проходилка кат. № 2051016 Image
Проходилка кат. № 2051016
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051016,
Проходилка кат. № 2051017 Image
Проходилка кат. № 2051017
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051017,
Проходилка кат. № 2051018 Image
Проходилка кат. № 2051018
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051018,
Проходилка кат. № 2051019 Image
Проходилка кат. № 2051019
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051019,
Проходилка кат. № 2051020 Image
Проходилка кат. № 2051020
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051020,
Проходилка кат. № 2051021 Image
Проходилка кат. № 2051021
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051021,
Проходилка кат. № 2051022 Image
Проходилка кат. № 2051022
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051022,
Проходилка кат. № 2051023 Image
Проходилка кат. № 2051023
Описание на продукта: конструкция от прахово боядисана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051023,
Проходилка кат. № 2051024 Image
Проходилка кат. № 2051024
Описание на продукта: конструкция от хромирана стомана моделът е с възможност за регулиране на височината височ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2051024,
Бастун кат. № 2041003 Image
Бастун кат. № 2041003
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 71-94 см Тегло нето: 0.35 кг Размери кашон: 62x15x28 см Бройки в кашон: 20 ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041003,
Бастун кат. № 2041004 Image
Бастун кат. № 2041004
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 71-94 см Тегло нето: 0.35 кг Размери кашон: 62x15x28 см Бройки в кашон: 20 ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041004,
Бастун кат. № 2041005 Image
Бастун кат. № 2041005
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 71-94 см Тегло нето: 0.35 кг Размери кашон: 62x15x28 см Бройки в кашон: 20 ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041005,
Бастун кат. № 2041006 Image
Бастун кат. № 2041006
Четириопорен, регулируем бастун: Височина: 63-86 см Тегло нето: 0.86 кг Размери кашон: 97x34x44 см Бройки в кашон: 10... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041006,
Бастун кат. № 2041007 Image
Бастун кат. № 2041007
Четириопорен, регулируем бастун: Височина: 63-86 см Тегло нето: 0.8 кг Размери кашон: 74x30x34 см Бройки в кашон: 10 ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041007,
Бастун кат. № 2041011 Image
Бастун кат. № 2041011
Триопорен, регулируем бастун: Височина: 73-96 см Тегло нето: 0.74 кг Размери кашон: 75x33x34 см Бройки в кашон: 10 ?... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041011,
Бастун кат. № 2041012 Image
Бастун кат. № 2041012
Едноопорен, регулируем и сгъваем бастун: Височина: 82-92 см Тегло нето: 0.33 кг Размери кашон: 61x16x28 см Бройки в кашон: 20... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041012,
Бастун кат. № 2041013 Image
Бастун кат. № 2041013
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 77-100 см Тегло нето: 0.3 кг Размери кашон: 76x29x19 см Бройки в кашон: 20 ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041013,
Бастун кат. № 2041016 Image
Бастун кат. № 2041016
Четириопорен, регулируем бастун: Височина: 70-93 см Тегло нето: 0.77 кг Размери кашон: 77x34x34 см Бройки в кашон: 10... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041016,
Бастун кат. № 2041018 Image
Бастун кат. № 2041018
Едноопорен, регулируем и сгъваем бастун: Височина: 80-103 см Тегло нето: 0.33 кг Размери кашон: 80x30x2818см Бройки в кашон: 20... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2041018,
Патерици кат. № 2041008 Image
Патерици кат. № 2041008
Регулируеми патерици: Височина: 135-155 см Тегло нето: 0.9 кг Размери кашон: 140x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло б... Прочетете повече
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041008,
Патерици кат. № 2041009 Image
Патерици кат. № 2041009
Регулируеми патерици: Височина: 114-135 см Тегло нето: 0.82 кг Размери кашон: 119x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло ?... Прочетете повече
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041009,
Патерици кат. № 2041010 Image
Патерици кат. № 2041010
Регулируеми патерици: Височина: 95-116 см Тегло нето: 0.74 кг Размери кашон: 101x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло б... Прочетете повече
7,
17,
,
Патерици кат. № 2041010,
Канадки кат. № 2041014 Image
Канадки кат. № 2041014
Регулируеми канадки: Височина: 85-107 см Тегло нето: 0.53 кг Размери кашон: 84x29x35 см Бройки в кашон: 20 Тегло бр?... Прочетете повече
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041014,
Канадки кат. № 2041015 Image
Канадки кат. № 2041015
Регулируеми канадки: Височина: 85-107 см Тегло нето: 0.53 кг Размери кашон: 84x29x35 см Бройки в кашон: 20 Тегло бр?... Прочетете повече
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041015,
Канадки кат. № 2041017 Image
Канадки кат. № 2041017
Регулируеми канадки: Височина: 89-112 см Тегло нето: 0.44 кг Размери кашон: 93x28x32 см Бройки в кашон: 20 Тегло бр?... Прочетете повече
7,
17,
,
Канадки кат. № 2041017,
Антидекубитална система кат. № 2090002 Image
Антидекубитална система кат. № 2090002
Комплектът се състои от компресор с регулатор и въздушен матрак с поетапно надуващи се сектори. Използва се като превантивно ?... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090002,
Антидекубитална система кат. № 2090001 Image
Антидекубитална система кат. № 2090001
Комплектът се състои от компресор с регулатор и въздушен матрак с поетапно надуващи се сектори. Използва се като превантивно ?... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090001,
Антидекубитална система кат. № 2090003 Image
Антидекубитална система кат. № 2090003
Устройството се състои от компресор с регулатор и матрак с взаимозамевяеми елементи покрити с бутони. Използва се като прева?... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитална система кат. № 2090003,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001 Image
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001
пасивен антидекубитален дюшек вътрешен слой от виско-еластична полиуретанова пяна калъф с цип размери: 195 x 86 x 8 ... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитален дюшек кат. № 2141001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001 Image
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001
антидекубитална възглавница за спане размери: 51 х 31 х 11/8 cm удобна и мека, поддържа правилна позиция на врата по врем?... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2151001,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015 Image
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015
антидекубитална възглавница за сядане вътрешен слой от виско-еластична полиуретанова пяна калъф с цип размери... Прочетете повече
7,
39,
,
Антидекубитална възглавница кат. № 2101015,
Бастун кат. № 2101016 Image
Бастун кат. № 2101016
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 89 см Размери кашон: 94x28x15 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 8 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101016,
Бастун кат. № 2101021 Image
Бастун кат. № 2101021
Едноопорен, регулируем бастун: Височина: 71-94 см Размери кашон: 62x15x28 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 8 кг ... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101021,
Бастун кат. № 2101009 Image
Бастун кат. № 2101009
Триопорен, регулируем бастун: Височина: 74-97 см Размери кашон: 78x29x40см Бройки в кашон: 10 Тегло бруто: 11 кг
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101009,
Бастун кат. № 2101008 Image
Бастун кат. № 2101008
Четириопорен, регулируем бастун: Височина: 74-97 см Размери кашон: 75x33x34 см Бройки в кашон: 10 Тегло бруто: 10 кг... Прочетете повече
7,
17,
,
Бастун кат. № 2101008,
Канадки кат. № 2101024 Image
Канадки кат. № 2101024
Регулируеми канадки: Височина: 96-119 см Размери кашон: 100x28x32 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 12 кг
7,
17,
,
Канадки кат. № 2101024,
Патерици кат. № 2101022 Image
Патерици кат. № 2101022
Регулируеми патерици: Височина: 135-156 см Размери кашон: 140x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 18 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101022,
Патерици кат. № 2101005 Image
Патерици кат. № 2101005
Регулируеми патерици: Височина: 114-135 см Размери кашон: 119x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 17 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101005,
Патерици кат. № 2101023 Image
Патерици кат. № 2101023
Регулируеми патерици: Височина: 95-116 см Размери кашон: 101x33x29 см Бройки в кашон: 20 Тегло бруто: 16 кг
7,
17,
,
Патерици кат. № 2101023,
Проходилка кат. № 2101017 Image
Проходилка кат. № 2101017
Проходилка KY912L-2 Описание на продукта: моделът е с възможност за регулиране на височината височина – 76-95 см ш?... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101017,
Проходилка кат. № 2101018 Image
Проходилка кат. № 2101018
Проходилка KY912L-2.5 Описание на продукта: моделът е с възможност за регулиране на височината височина – 76-94 см ?... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101018,
Проходилка кат. № 2101019 Image
Проходилка кат. № 2101019
Проходилка KY9144L-B Описание на продукта: олекотена алуминиева конструкция, сгъваема,  с ръчна спирачка на дръжката ... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101019,
Проходилка кат. № 2101020 Image
Проходилка кат. № 2101020
Проходилка KY919L Описание на продукта: моделът е с възможност за регулиране на височината височина – 76-95 см ши?... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка кат. № 2101020,
Проходилка, кат. № 2101014 Image
Проходилка, кат. № 2101014
Алуминиева проходилка – 5″ Описание на продукта: моделът е с възможност за регулиране на височината височин?... Прочетете повече
7,
16,
,
Проходилка, кат. № 2101014,
Стол за баня кат. № 2101012 Image
Стол за баня кат. № 2101012
Описание на продукта: Височина с облегалката – 72-91 см Височина на седалката – 37-56 см Широчина на седалката – 51 см... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за баня кат. № 2101012,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013 Image
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013
Описание на продукта: Височина с облегалката – 77-87 см Височина на седалката – 42-52 см Широчина на седалката – 43 см... Прочетете повече
7,
15,
,
Стол за тоалет и баня кат. № 2101013,