За нас

Дитомед ООД е производител, вносител и търговец на едро на медицински изделия, помощни средства и проспособления осигуряващи ефективна рехабилитация и социална интеграция на хората със специални нужди и тези в неравностойно положение. Компанията се стреми да подобри качеството на живот на своите клиенти като предлага голям асортимент продукти с изключително качество, гарантирано от СЕ марката на фирмите производители и да подобри качеството на живот на своите клиенти, чрез своевременното въвеждане в ежедневието на иновациите в медицината на достъпна цена. Предоставянето на качествени продукти и услуги е основен приоритет на всички наши служители.

Дитомед ООД е вносител на слухови апарати с марките SONIC – САЩ и HANSATON – Германия.

Дитомед ООД е вносител на глюкомери и тест ленти ABRA , произведени от Diagnosis S.A.,Полша.

Дитомед ООД е вносител на ортопедични обувки с марките BATA – Чехия и Novamed и Dia Comfort – Турция, за хора с диабетно стъпало.